До питання про семантичний ореол друкованої художньої форми (на прикладі обкладинок Володимира Фаворського і Дмитра Мітрохіна початку 1920-х рр.)

  • Андрій Пучков

Анотація

На основі запропонованого поняття «семантичний ореол книжкової обкладинки» зроблено
спробу показати взаємозв’язок художньої традиції і образного новаторства, співвідношення графічного і розумового в обкладинках першої половини 1920-х рр.
Ключові слова: семантичний ореол книжкової обкладинки, традиція і новаторство, Володимир Фаворський, Дмитро Мітрохін, Георгій Нарбут.

Опубліковано
2020-05-20
Номер
Розділ
Дизайн