Рецензенту

Процес рецензування

Усі статті, що надійшли до редакційної колегії проходять процедуру рецензування. Ця процедура орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються лише статті високого фахового рівня, обґрунтовані у висновках, оригінальні в аналізі обраної наукової проблеми.

Рукопис, що не задовольняє тематиці або вимогам видання, може бути відхилений відразу випусковим редактором.

Редакція підтримує світові стандарти прозорості процесу експертного оцінювання, тому практикує подвійне анонімне рецензування рукописів: автору та рецензенту не повідомляються імена один одного. Попередньо всі їх персональні дані видаляються з текстів статей та властивостей файлів.

Статті, подані до журналу, надсилаються на рецензування двом незалежним експертам. Рецензенти ознайомлюються з анотацією статті, після чого погоджуються або відмовляються рецензувати даний матеріал.

Якщо наявний конфлікт інтересів, рецензент має відмовитися від рецензування й повідомити про це редакційну колегію (упродовж 2–3 днів).

Рецензування статті триває до двох тижнів (14 днів) з моменту отримання статті на розгляд, після чого рецензент надсилає до редакції рукопис статті із власними зауваженнями та висновком або заповнює стандартизовану форму «Відгук рецензента».

Після заповнення основної форми рецензування рецензенти обирають одну із запропонованих рекомендацій:

  • Прийняти подання- подання готове до публікації і приймається без змін
  • Необхідно виправити- приймається, якщо автор врахує вказані зауваження
  • Повернути на повторне рецензування- необхідне доопрацювання і повторне рецензування
  • Відправити в інше видання- за тематикою подання підходить іншому виданню
  • Відхилити подання- подання не задовольняє вимогам видання
  • Дивіться коментарі- не задовольняє жодна з попередніх рекомендацій

Після завершення процесу рецензування вся відповідна інформація надсилається автору.  Автор доопрацьовує рукопис та завантажує в систему журналу його нову версію. Якщо рукопис не було повернуто або про причини затримки не повідомлено редакції, він знімається з черги і видаляється. 

Рецензенти повторно розглядають доопрацьований рукопис та надають рекомендацію щодо можливості його подальшої публікації.

Якщо рецензенти відхилили статтю, редакція надсилає автору письмове повідомлення.

Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором, а при необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому.

Процедура апеляції: 

Якщо автор не погоджується із певними зауваженнями рецензента, він має право надіслати до редакції апеляцію у форматі «зауваження рецензента – коментар автора». Даний документ надсилається рецензентові та, спільно з редакцією, приймається відповідне рішення щодо рукопису.

У випадку, коли рецензенти обирають взаємопротилежні резолюції щодо представленого рукопису (прийняти/відхилити), редакція сконтактовує з ними та спільно розглядає всі зауваження для узгодження позиції щодо подальшої публікації даного матеріалу.

Якщо рішення прийняти не вдається, редакція призначає незалежного експерта.