art-space.kubg

Збірник видається двічі на рік. Публікуються матеріали, присвячені актуальний питанням теорії та історії культури, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, архітектури та дизайну. Запрошуються до співпраці науковці, аспіранти, докторанти.

          Розділи збірника:

Актуальні питання образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Дизайн як соціокультурний феномен

Культурологічні виміри мистецтва