Інформація для авторів

КЕРІВНИЦТВА ДЛЯ АВТОРІВ

Доктори наук друкуються безкоштовно.

 

 1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ СТАТТІ
 • - Шрифт – Arial
 • - Розмір шрифта – 14
 • - Міжрядковий інтервал – 1
 • - Поля документа – 20 мм
 • - Рекомендована кількість слів – 4-6 тис. (метадані + текст)
 • - Мова статті: українська, англійська

 

 1. СТРУКТУРА СТАТТІ

         НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

         І.Б. Прізвище, І.Б. Прізвище…. англійською мовою

         НАЗВА СТАТТІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

         І.Б. Прізвище, І.Б. Прізвище…. українською мовою

Анотація англійською мовою (1800 – 2500 знаків)

Ключові слова англійською мовою (7-8)

Анотація українською мовою (1800 – 2500 знаків)

Ключові слова українською мовою (7-8)

 1. Вступ, який включає аналіз літературних джерел та постановку проблеми, мету та задачі досліджень
 2. Методи досліджень
 3. Результати досліджень(за наявності ) (тут викладається суть авторського дослідження) 
 4. Обговорення результатів (за наявності )(хід міркувань автора та аргументація із посиланнями на авторитетні джерела)
 5. Виклад основного матеріалу
 6. Висновки
 7. Подяка (за наявності такої)

         References

         Література

         Відомості про авторів українською мовою 

         Відомості про авторів англійською мовою 

         Адреса Нової пошти та телефон для відправки журналу (відправка друкованих примірників здійснюється за рахунок авторів)

         

 

 1. ВИМОГИ ДО НАЗВИ СТАТТІ
 • - Не більше 10 слів
 • - Не містить абревіатур
 • - Строго відповідає змісту статті

 

 1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОСИЛАНЬ НА ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА В ТЕКСТІ
 • - Посилання на літературні джерела в тексті мають такий вигляд: (Campbell, 1997) або (Campbell, 1997: 253), або Campbell (1997)
 • - Посилання повинні йти за чергою їх згадування в статті
 • - На всі літературні джерела, наведені в розділі Література, обов'язково повинні бути посилання в тексті статті!

 

 1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ДЖЕРЕЛ У РОЗДІЛІ ЛІТЕРАТУРА
 • - Джерела оформляються відповідно до ДСТУ 8302:2015
 • - Джерел повинно бути не менше 10
 • - У списку посилань повинно бути не менше 40% іноземних джерел
 • - Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30% (тобто якщо Ви використали 10 посилань, з них може бути не більше 3 на Ваші роботи)

 

 1. ВИМОГИ ДО СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (REFERENCES)
 • - Список літератури, оформлений мовою статті, слід транслітерувати:

-     транслітерація кирилиці (українська мова) латиницею здійснюється згідно з Постановою КМ України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»);

-     транслітерацію кирилиці (російська мова) латиницею можна зробити, безкоштовно скориставшись програмою транслітерації http://english-letter.ru/translit_perevodchik_s_russkogo_na_angliyskiy.

 • - Список літератури повинен бути оформлений відповідно до стандарту АРА

 

 1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО АВТОРІВ 
 • Для кожного з авторів
 • - ПІБ повністю
 • - Науковий ступінь, звання
 • - Кафедра
 • - ЗВО
 • - Адреса ЗВО
 • - Е-mail
 • - Контактний телефон
 • - Номер ORCID (обов'язково!)

 

 

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 5. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА

 

 1. Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів.
 2. Редакція матеріали не повертає.
 3. Редакція не завжди поділяє думку авторів.
 4. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution Non-Commercial License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи в цьому журналі.
 5. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, у якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи в цьому журналі.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

Головний редактор журналу, члени і співробітники редакційної колегії не повинні розкривати інформацію про подані рукописи будь-кому іншому, за винятком автора, рецензентів, потенційних рецензентів, а також видавця.