Редакційний штат

Головний редактор:

Зайцева В.І., к. мист., доц., заст. декана факультету образотворчого мистецтва і дизайну з наукової роботи, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

 

Заступники головного редактора:

Романенкова Ю.В., д. мист, проф., зав.кафедри дизайну факультету образотворчого мистецтва і дизайну, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

https://orcid.org/0000-0001-6741-7829

https://publons.com/researcher/1890180/julia-jv-romanenkova/

Web of Science ResearcherID: N-5636-2018; FWZ-2228-2022; AAP-1622-2020   

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224580056

https://scholar.google.com.ua/citations?user=fkDC4y0AAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Julia-Romanenkova

 

Братусь І.В., к.філ.н., доц., кафедра образотворчого мистецтва факультету образотворчого мистецтва і дизайну, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

https://orcid.org/0000-0002-8747-2611

https://publons.com/researcher/3241796/ivan-bratus/

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57224192071&zone=

https://scholar.google.com.ua/citations?user=mRecil0AAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Ivan-Bratus

Відповідальний секретар:

Коновалова О.В., к. мист., доц., кафедра образотворчого мистецтва факультету образотворчого мистецтва і дизайну, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

Ред. колегія:
Аззаріті-Фурамолі Луїджі (д.ф., доц., Факультет гуманітарних наук, Університет Телематика, Мілан, Італія)
Рокачук Вікторія (д.мист., доц., Інститут культурної спадщини Міністерства освіти та досліджень Республіки Молдова)

Клиніна Тетяна Михайлівна, (к.іст.н. доц., с.н.с., Університет Техаса, США)
Троха Богдан, (д.філос.н., проф., проф. кафедри літературознавства – лабораторія міфопоетики і філософії літератури Інституту польської філології Зеленогурського університету, м. Зелена Гура, Польща)
Гняздовський Анджей, доктор філософії, доц. Інституту Філософії та Соціології Польської Академії наук (Варшава, Польща)

Рогожа Марія Михайлівна (д.філос.н., проф., кафедра етики, естетики та культурології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Варивончик Анастасія Віталіївна (д.мист., проф., кафедра дизайну і технологій, Київський національний університет культури і мистецтв);
Кузьменко Галина Василівна (к.пед.н., доц., Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв);
Урсу Наталія Олексіївна (д. мист., проф., кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка);
Гуцул Іван Андрійович (к. мист., доц., кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка);
Василенко Вікторія Миколаївна (к.т.н., доц., кафедра комп’ютерних технологій і графіки Національного авіаційного університету)
Свердлик Зоряна Михайлівна (к.іст.н., доц., кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності, Київський національний університет культури і мистецтв)