Редакційний штат

Головний редактор:

 Школьна Ольга Володимирівна (д-р мистецтвознав., проф.)

Заступники головного редактора:

 Пучков Андрій Олександрович (д-р мистецтвознав., проф.)

Відповідальні секретарі:

Братусь І. В. (канд. філол. наук, доц.), Коновалова О. В. (канд. мист., доц.)

Редколегія:

Бацак Костянтин Юрійович (канд. іст. наук, доц.)

Рибалко Світлана Борисівна  (д-р мистецтвознав., доц.),

Кротова Тетяна Федорівна (д-р мистецтвознав., доц.)

Івашко Юлія Вадимівна (д-р архітектури, професор)

Боднар Олег  Ярославович (д-р мистецтвознавства, професор)

Абизов Вадим Адильович (д-р архітектури, професор)

Галімжанова Асія Саідівна (д-р мистецтвознавства, доц., Казахстан)

Ізорія Майя Ревазівна (д-р мистецтвознавства, професор, Грузія)

Саламзаде Ертегін Абдул Вагаб огли (доктор мистецтвозн., проф., Азербайджан)

Малиновський Єжи (д-р мистецтвознавства,, професор, Польща)

Свердлик З.М. (к.іст.н.,  Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна)