ВІЗУАЛЬНА КУЛЬТУРА РЕЖИСУРИ АВТОРСЬКОГО ФІЛЬМУ

  • Галина ПОГРЕБНЯК Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Анотація

Метою статті є визначення режисерського інструментарію дизайну кадру у візуальній культурі авторського фільму. У розробці теми було застосовано комплексний підхід, використано методи систематизації, порівняння, верифікації, компаративного й текстологічного аналізів. Аналітичний метод та метод образно-стилістичного аналізу у своїй єдності, було скеровано до розгляду мистецтвознавчого аспекту проблеми. Проаналізовано статті і монографії вчених, які досліджували особливості візуальної культури екранних мистецтв. Зʾясовано, що дослідники схильні до думки, що режисери авторського кіно здійснюють експерименти у сфері зображальної форми. Розглянуто взаємозвʾязок і взаємовплив фотографічного та аудіовізуального мистецтва. Виявлено, що зображення в екранних мистецтвах є результатом колективної праці і має колективне авторство. Особливості візуальної культури авторського фільму простежено на прикладі кінострічок Юрія Іллєнка. Доведено, що візуальна культура авторського фільму безпосередньо залежить від світогляду режисера. Виявлено характерні ознаки авторського фільму, обґрунтовано домінування уваги режисерів-авторів до специфічного погляду митців на світ, створення власної субʼєктивної картини світу, пошук власної візуальної мови, презентації авторської екранної форми. Проаналізовано візуальну культуру авторського фільму та показано, що зображення, дизайн кадру є основним носієм кінематографічної виразності. Уточнено, що систему виразних засобів і прийомів зображальної культури авторського фільму складають: композиційна побудова кадру; динаміка руху кіноапарату; знімальні ракурси; монтажні ходи; звукові, світлові, колористичні рішення; предметно-матеріальне середовище кадру; мізансценування; дизайн кадру. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що режисерська творчість досліджується в контексті зображальної культури дизайну кадру і вперше постала предметом спеціального дослідження; доведено доречність використання системного методу у вивченні особливостей авторської пластичної кіномови; здійснено комплексний аналіз та виявлено особливості дизайну кадру в авторської фільмовій творчості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Переглядів анотації: 43
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2024-03-27
Як цитувати
ПОГРЕБНЯК, Г. (2024). ВІЗУАЛЬНА КУЛЬТУРА РЕЖИСУРИ АВТОРСЬКОГО ФІЛЬМУ. Арт-простір, 1(4), 265-289. https://doi.org/10.28925/2519-4135.2024.415
Розділ
Культурологічні виміри мистецтва