about

«АРТ-простір» Збірник видається раз на рік. Публікуються матеріали, присвячені актуальний питанням теорії та історії культури, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, архітектури та дизайну. Запрошуються до співпраці науковці, аспіранти, докторанти.

          Розділи збірника:

  1. Культурологічні виміри мистецтва
  2. Образотворче мистецтво. Архітектура
  3. Декоративно-прикладне мистецтво
  4. Дизайн

Індексування журналу: https://scholar.google.com.ua/citations?user=L9dH-N4AAAAJ&hl=ru

 

Наукова періодика України