Редакційна політика

Склад редколегії

Головний редактор:   

Школьна Ольга Володимирівна, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор мистецтвознавства., с.н.с.

Заступник головного редактора

Пучков Андрій Олександрович, професор кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор мистецтвознавства

Відповідальні секретарі:     

-Братусь І. В., доцент кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, канд. філологічних наук;

-Коновалова О. В., доцент кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, канд. мистецтвознавства

Редколегія:         

  1. Бацак Костянтин Юрійович, доцент Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, канд.  історичних наук
  2. Ізваріна Олена Миколаївна, професор кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор мистецтвознавства, доцент
  3. Криволапов Михайло Олександрович, професор Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, академік АМУ  
  4. Рибалко Світлана Борисівна  (д-р мистецтвознав., доц.),
  5. Кротова Тетяна Федорівна, професор кафедри художнього моделювання костюму Київського національного університету технологій і дизайну, доктор мистецтвознавства, доцент
  6. Івашко Юлія Вадимівна (д-р архітектури, професор)
  7. Боднар Олег  Ярославович (д-р мистецтвознавства, професор)
  8. Шмагало Ростислав Тарасович (д-р мистецтвознавства, професор)
  9. Абизов Вадим Адильович (д-р архітектури, професор)

10. Акчуріна-Муфтієва Нурія Мунірівна (Кримський інженерно-педагогічний університет , д-р мистецтвознавства, професор, АР Крим)

11. Галімжанова Асія Саідівна (Казахська головна архітектурно-будівельна академія, д-р мистецтво знав., доц., Казахстан)

12. Некрасова-Каратєєва Ольга Леонідівна (Російський державний педагогічний університет ім. О.І. Герцена, д-р мистецтвознав., проф. , РФ)

13. Ізорія Майя Ревазівна (Тбіліська державна академія мистецтв імені А. Кутателадзе, д-р мистецтвознавства, професор, Грузія)

14. Жук Валерій Іванович (Інститут мистецтвознавства, етнографії і фольклору імені Кіндрата Крапиви, д-р мистецтвознавства,, професор, Білорусь)

15. Саламзаде Ертегін Абдул Вагаб огли (Інститут архітектури та мистецтва Академії наук Азейбаржана,  доктор мистецтвозн., проф., Азербайджан)

16. Малиновський Єжи (Університет ім. Миколи Коперника, д-р мистецтвознавства, професор, Польша)

17. Червонная Світлана Михайлівна (Університет ім. Миколи Коперника, д-р мистецтвознав., проф. , Польша)

Етична політика журналу

Редакційна політика фахового електронного журналу „Арт-простір” передбачає дотримання етичних норм, усталених міжнародною науковою спільнотою, та рекомендацій Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics: http://publicationethics.org). 

Члени редакційної колегії  уважно розглядають будь-які можливі суперечливі питання (фінансові, академічні, особисті тощо). У разі підтвердження підозр щодо плагіату чи фальсифікації результатів, статтю буде відхилено.

 Автори залишають за собою право на авторство статей, опублікованих у журналі.

Політика рецензування

Усі наукові статті, які надійшли до редакції, проходять рецензування. Рецензування орієнтоване на об’єктивну оцінку змісту наукової статті, її відповідності актуальним проблемам науки й вимогам журналу та передбачає комплексний аналіз переваг та недоліків статті.

Науковий журнал «Літературний процес: методологія, імена, тенденції» застосовує процедуру подвійного «сліпого» рецензування – оцінка рукопису статті двома рецензентами без повідомлення імені автора та іншого експерта. Автор також не знає імен рецензентів. Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускового редактора журналу.

Здійснення рецензування:
1. Редакція перевіряє надіслані статті на антиплагіат за допомогою відповідного програмного забезпечення.

2. Редакційна колегія призначає для рецензування рукопису двох незалежних експертів за профілем дослідження. Рецензенти упродовж двох тижнів оцінюють статтю.

3. Редакція надсилає автору рукопис статті з зауваженнями рецензентів та пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті. Автору надано місяць для виправлення зауважень та повторного надсилання статті до редакції.

4. Виправлений варіант погоджується з рецензентами, що роблять висновок про можливість публікації. У разі відхилення рецензентами статті редакція надсилає автору письмове повідомлення.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику безкоштовного негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу відповідно до Будапештської Декларації відкритого доступу.

Тип ліцензії: Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

Опубліковані статті розміщені в Інституційному репозиторії Київського університету імені Бориса Грінченка та інформаційному ресурсі "Наукова періодика України" Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

ISSN 2519-4135