Редакційна політика

Склад редколегії

Романенкова Ю. В., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва, Інститут Мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор); Ніконова С. Б., доктор філософських наук, доцент, Санкт-Петербурзький гуманітарний університет профспілок (Росія) (заступник головного редактора); Братусь І. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва, Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка (відповідальний секретар);  Бацак К. Ю., кандидат історичних наук, доцент, Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка; Бетлей А., доктор хабілітований, Інститут мистецтв Ягеллонського університету (Польща); Дайнцл Т., доктор, професор, Вища школа вжиткових мистецтв (Німеччина); Єгоров О. Г., доктор філософських наук, професор, Смоленський державний університет (Росія); Ізваріна О. М., доктор мистецтвознавства, доцент, Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка; Коссаковський Е., доктор хабілітований, професор, Академія образотворчих мистецтв імені Яна Матейки, радник Міністра культури і національної спадщини (Польща); Криволапов М. О., доктор мистецтвознавства, професор, академік АМУ, Інститут проблем сучасного мистецтва Національної Академії Мистецтв України; Лезьєр В. О., доктор філософських наук, професор, Тюменський державний архітектурно-будівельний університет (Росія); Майнца Г., доктор, професор, Вашингтонський університет (США); Малиновський Є., доктор, професор, Польський інститут досліджень світового мистецтва (Польща); Рибалко С. Б., доктор мистецтвознавства, доцент, Харківська академія дизайну і мистецтв; Урсу Н. О., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри мистецьких дисциплін, Кам’янець-Подільський університет імені Івана Огієнка; Яргуш П., доктор, професор, Інститут Малярства і художнього виховання Педагогічного університету імені Комісії національної освіти (Польща).

Етична політика журналу

Редакційна політика фахового електронного журналу „Арт-простір” передбачає дотримання етичних норм, усталених міжнародною науковою спільнотою, та рекомендацій Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics: http://publicationethics.org). 

Члени редакційної колегії  уважно розглядають будь-які можливі суперечливі питання (фінансові, академічні, особисті тощо). У разі підтвердження підозр щодо плагіату чи фальсифікації результатів, статтю буде відхилено.

 Автори залишають за собою право на авторство статей, опублікованих у журналі.

Політика рецензування

Усі наукові статті, які надійшли до редакції, проходять рецензування. Рецензування орієнтоване на об’єктивну оцінку змісту наукової статті, її відповідності актуальним проблемам науки й вимогам журналу та передбачає комплексний аналіз переваг та недоліків статті.

Науковий журнал «Літературний процес: методологія, імена, тенденції» застосовує процедуру подвійного «сліпого» рецензування – оцінка рукопису статті двома рецензентами без повідомлення імені автора та іншого експерта. Автор також не знає імен рецензентів. Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускового редактора журналу.

Здійснення рецензування:
1. Редакція перевіряє надіслані статті на антиплагіат за допомогою відповідного програмного забезпечення.

2. Редакційна колегія призначає для рецензування рукопису двох незалежних експертів за профілем дослідження. Рецензенти упродовж двох тижнів оцінюють статтю.

3. Редакція надсилає автору рукопис статті з зауваженнями рецензентів та пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті. Автору надано місяць для виправлення зауважень та повторного надсилання статті до редакції.

4. Виправлений варіант погоджується з рецензентами, що роблять висновок про можливість публікації. У разі відхилення рецензентами статті редакція надсилає автору письмове повідомлення.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику безкоштовного негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу відповідно до Будапештської Декларації відкритого доступу.

Тип ліцензії: Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

Опубліковані статті розміщені в Інституційному репозиторії Київського університету імені Бориса Грінченка та інформаційному ресурсі "Наукова періодика України" Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

ISSN 2519-4135