Про журнал

Офіційна інформація

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, німецька, італійська, французька, іспанська.

ISSN 2519-4135

Засновник:
Київський університет імені Бориса Грінченка
Засновано у 2015 році. Виходить 1 раз на рік
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
серія КВ № 22249-12149Р від 24.06.2016 р., видане Міністерством юстиції України


Тематика журналу

Публікуються матеріали, присвячені актуальний питанням теорії та історії культури, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, архітектури та дизайну. 

Запрошуються до співпраці науковці, аспіранти, докторанти.

          Розділи збірника:

  1. Культурологічні виміри мистецтва
  2. Образотворче мистецтво. Архітектура
  3. Декоративно-прикладне мистецтво 

 

Індексується Google Scholar

 

 

 

Індексується в системі "Бібліометрика української науки" (реєстр вчених і наукових колективів України, які представили в Інтернеті свої бібліометричні профілі;аналітична інформація для експертного оцінювання результативності дослідницької діяльності;національна складова проекту Ranking of Scientists (Cybermetrics Lab).